terug   Inhoudsopgave Team op vleugels
 

Download ook : Inhoudsopgave in pdf

Eén
Tussen Holgersson en Livingstone
17
Eén
Hongerig naar het geheim van teamwerk
18
Twee Teamwerk: synergie of ideologie?
22
Miniview met Léon de Caluwé
25

Twee
Teams in soorten en smaken
29
Eén Verzamelingen en groepen
30
Twee Zelfsturend of resultaatverantwoordelijk?
34
Drie Projectteam, managementteam, virtueel team
38
Vier
Randvoorwaarden voor prettig teamwerk
43
Vijf Misverstanden over werken in teams
48
Miniview met Edu Feltmann
52

Drie
Motieven voor werken in teams
57
Eén
Teamhype: geschiedenis in vogelvlucht
58
  Twee 9 Redenen waarom organisaties teams willen
62
Miniview met Yvonne Burger
70

Vier
Succesfactoren voor teamwerk
75
Eén
Een team is geen team als er team op staat
76
  Twee Motiverende doelen (uitdaging)
78
  Drie Gedeelde verantwoordelijkheid (verbinding)
82
  Vier Open communicatie (helderheid)
85
  Vijf Respect voor verschillen (vertrouwen)
88
  Zes Flexibel aanpassen (vertrouwen)
92
Twee Initiatief tonen (energie)
95
Miniview met Geert Tillemans
100

Vijf
Teamtrubbels en valkuilen
105
Eén
Hoe herken je een pseudoteam?
106
  Twee Groepsdenken: het tegendeel van synergie
110
  Drie Valkuilen voor teams
113
  Vier Wat de doen? Is er nog hoop?
126
Miniview met Leontine Bibo
128

Zes
Het ideale teamlid (bestaat niet)
133
Eén
Het verlangen naar een dreamteam
134
  Twee Kernkwaliteiten en allergieën voor elkaar
137
  Drie Teams en typen: brillen om naar mensen te kijken
138
  Vier De teamrollen van Belbin
144
  Vijf het samenstellen van teams
152
Miniview met Petra Hunsche
156

Zeven
Leidinggeven aan teams en (zelf)sturing
161
Eén
Een glijdende schaal van leiderschap
162
  Twee Tussen regelruimte en kaders
165
  Drie Situationeel leidinggeven
168
  Vier Wat de teamleider doet: taken, rollen, positie
171
  Vijf Dilemma's voor teamleiders
173
  Zes Profiel van een teamleider: supermens?
179
  Zeven Teamleden motiveren en beïnvloeden
181
  Acht Afspraken maken met het team
185
Miniview met Marcel de Rooij
190

Acht
Ontwikkeling en ontwikkelen van teams
195
Eén
Fasen van groepsontwikkeling (Tuckman)
196
  Twee Groepsdynamiek en interventie: onder water kijken
202
  Drie Actie en reactie van gedrag: de Roos van Leary
209
  Vier Het trainen en begeleiden van teams
213
Miniview met Ton Keunen
218

Negen
Vliegles voor teams: vaardigheden
223
Eén
Multidiscipline... en discipline
224
  Twee Omgaan met spanning en conflict
226
  Drie Feedbackvaardigheden en kritiek geven
231
  Vier Vergaderen en besluiten nemen
236
  Vijf Een goed gesprek, vragen stellen en luisteren
244
Miniview met Wendel Greve
248

Team
Organisere op basis van teams
253
Eén
Invoeren van teamwerk
254
  Twee Teamvriendelijk organiseren
261
  Drie De toekomst van teamwerk
265

Miniview met Marcelo Möller
269

Bijlagen
Teamoefeningen en vragenlijsten
275
Geraadpleegde literatuur
291
Trefwoordenregister
295
Miniview met Tina de Beste
299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verz
Copyright 2009 Martijn Vroemen