terug   Inleiding eerste hoofdstuk Team op vleugels
 

Terug naar : voorwoord
Lees ook: interview met martijn vroemen

Voordat u aan dit boek begint wil ik je1 vragen een kleine oefening te doen: sluit je ogen en bedenk een perfecte vertaling van het woord ‘team' in het Nederlands. Probeer het maar en lees dán verder.

Intussen wil ik iets kwijt over ganzen. Ik ben waarschijnlijk niet de eerste, en vast ook niet de laatste, die geïnspireerd is door de ganzenvlucht als metafoor voor teamwerk. Teamwerk is een vorm van samenwerken die soms een magische bijklank heeft. Als het vanzelf loopt, als je aan een half woord genoeg hebt en als iedereen op het juiste moment de handen op de juiste plaats heeft, dan lijkt het team vleugels te hebben. Net als de ganzenvlucht. In formatie vliegt een wilde gans gemiddeld 70 procent verder dan alleen. En iedere gans neemt om beurten de kop. Vangt de wind voor de rest. Zelfs als een gans dreigt uit te vallen, wordt deze door de vluchtgenoten speciaal ondersteund. In de luwte gehouden totdat de eigen krachten zijn herwonnen.


Copyright 2009 Martijn Vroemen