terug   Valkuilen: soms gaat het goed mis met teams
 

Verbondenheid is een belangrijk kenmerk van een goed functionerend team. Gezamenlijkheid die tot uitdrukking komt in interesse voor elkaar, openheid en vertrouwen. Hoe onmisbaar ook, juist in deze gezamenlijkheid schuilt een aantal valkuilen. Omwille van gezamenlijkheid, dóór de teamgeest en vanwege het succes kunnen teams in wonderlijke situaties terechtkomen. Dit zijn valkuilen van teamwerk omdat ze zich precies voordoen op die wegen die het effectieve team moet bewandelen. Groepsdenken is
‘een wijze van denken die mensen aannemen wanneer ze volledig opgaan in een hechte groep en wanneer het streven naar unanimiteit groter is dan de wens om tot een realistische beoordeling van alternatieven te komen'.

Valkuilen van teams
1. De besluitvorming in het team wordt extremer (polarisatie).
2. Je staat erbij en kijkt ernaar (toeschouwerssyndroom).
3. Iedereen doet wat niemand eigenlijk wil (Abilene Paradox).
4. Wederzijdse aanpassing door groepsdruk (conformiteit).
5. De buitenwereld ziet men als kwaadwillend (vijanddenken).
6. De groep raakt gefixeerd op zichzelf (groepsautisme).

In groepsverband kunnen mensen tot geweldige prestaties komen maar ze kunnen ook de vreselijkste dingen veroorzaken. Als een team rammelt, kijk dan eerst of de omstandigheden deugen. Zijn er haalbare doelen? Zijn de teamleden competent? Is de omgeving teamvriendelijk en is er plezierig leiderschap? Als een team denkt dat het vliegt maar het komt nauwelijks van de grond, dan zijn er kenmerken die dat aangeven. Zoals wederzijdse onverschilligheid of magere besluitvorming of lusteloosheid. Als het team er zelf niet uitkomt is hulp van een externe partij aan te raden.

 

Copyright 2009 Martijn Vroemen