terug   Voorwoord bij Team op vleugels
 

Bekijk hier: Inhoudsopgave
Bekijk hier: Inleiding

Bijna iedereen worstelt soms met samenwerking. En bijna iedereen heeft er ook wel eens enorm van genoten. Ergens tussen de valkuilen en de successen ligt een reusachtige berg van kennis en ervaring. Van theorie en praktijk. Dit boek is een poging deze berg toegankelijk te maken.
In 1995 schreef ik het boekje Werken in Teams. In de jaren die volgden heb ik mijn eigen aanbevelingen in de praktijk gebracht en heb ik nieuwe theorieën gevormd. In dit boek bied ik u deze ervaringen en lessen. Daarbij heb ik allerminst de illusie volledig of definitief te zijn. Over teamwerk raak je gelukkig nooit uitgeleerd.
Het boekje werd een boek. Met een nieuwe titel: Team op Vleugels. Mijn kijk op samenwerking is in de loop der jaren veranderd. Ik denk zelf minder dwingend, minder voorschrijvend. Hoewel de toon in dit boek af en toe instruerend kan overkomen, zal één ding doorklinken: teamwerk is prachtig als het lukt, maar moeten moet het niet.
Dit boek gaat vooral over teams in de werksituatie. Voor teamleden en teamleiders hoop ik dat het een praktische handleiding is. Voor trainers en adviseurs een overzichtelijk naslagwerk. En voor studenten een toegankelijke introductie. Het schrijven was mij een genoegen, ik hoop het lezen evenzeer.
Mijn speciale waardering gaat uit naar de twee meelezers die van kaft tot kaft trouw bleven meevliegen. Mauk van Heemstra en Jac Vroemen. Ik dank ook alle anderen die stukjes, beetjes en ideetjes aandroegen en zo samen met mij de puzzel hebben gelegd.

Martijn Vroemen

Amsterdam, april 2009

Copyright 2009 Martijn Vroemen