terug   Waarom zou je in teamverband werken?
 

Zie ook: wat is een team?

Wat betreft het waarom van teamwerk, dat is heel eenvoudig. Er is vaak geen alternatief. Bepaalde klussen krijg je met de beste wil van de wereld niet in je eentje geklaard. Er zijn zelfs voorbeelden van zeer individueel presteren waarvan je je bij nadere beschouwing kunt afvragen of het wel een solotrip is. Is de topatleet niet ook het product van een team dat haar begeleidt? Had de meesterschilder niet ook een atelier vol leerlingen en knechten?

figuur 'redenen'

Hieronder staat een negental ontwikkelingen in en om organisaties die de belangstelling voor teamgericht werken verklaren.:
•  Complexiteit: teams kunnen lastige klussen klaren
•  Kwaliteit: teams gericht op klanten
•  Professionalisering: ruimte voor de professional
•  Individualisering: met teams meer inspraak
•  Ontstaffing en verplatting van organisaties
•  Organisatieleren: teams vergroten leerpotentieel
•  Netwerken: teams doorbreken vaste structuren
•  Flexibilisering: met teams snel kunnen schakelen
•  Schaalvergroting: met teams het overzicht houden

Hoewel teamwerk niet nieuw is, lijkt er toch een gestage ontwikkeling te zijn naar zelfsturende, platte en multidisciplinaire werkverbanden. Teamgerichte organisaties kunnen staftaken naar de lijn brengen, het aantal hiërarchische niveaus verminderen en modulair interveniëren in de organisatiestructuur. Ze zijn in staat om netwerken te vormen over tijd- en plaatsgrenzen heen. Werken in teams betekent voor de werknemer een grotere zelfstandigheid en als het meezit meer professionele ruimte. Teams hebben een afgeronde taak met een eigen verantwoordelijkheid en eigen klanten.

 

 

 

Copyright 2009 Martijn Vroemen