terug   Wat is een team?
 

Zie ook : waarom in teams?

Teamwerk is een vaak misbruikte term voor een toch wel bijzondere vorm van samenwerken. Bijzonder omdat bijna iedereen bij teamwerk denkt aan een buitengewoon resultaat dat synergie wordt genoemd. Teamwerk is niet altijd de enige manier van samenwerken en ook niet altijd de beste oplossing. Maar het wordt soms tot vervelens toe gepropageerd: teamwerk is geen optie, teamwerk moet! Vaak wordt beweerd dat de geheimen om tot synergie te komen zijn te onderzoeken of op te schrijven. Er zou een ‘sleutel tot succes' zijn.

Groep of team? - Elke groep kan in principe samen aan een taak werken maar daarmee is het nog geen team. Intuïtief herkent bijna iedereen het gevoel dat een team méér is. een goed team is beter dan de optelsom van de leden. het is dit effect dat bedrijven nastreven wanneer ze de organisatie herstructureren in (zelfsturende) teams. Een team is dus een groep mensen. Een bijzondere groep.
Veel mensen praten over groepen alsof het dingen zijn. Zelfstandige eenheden die je bij wijze van spreken zou kunnen aanwijzen, oppakken of meten. Eigenlijk bestaat een groep slechts in de hoofden van de groepsleden.

Teams in organisaties - In organisaties komen verschillende groepen voor, maar een aantal van deze groepen krijgt het speciale predicaat ‘team'. Twee vormen daarvan zijn al decennia gemeengoed in organisaties:
• projectteams voor tijdelijke opdrachten
• managementteams van hen die leidinggeven

En wat te denken van: het virtuele team

Voor het werken in teams zijn verschillende termen in omloop, die door de jaren heen meer of minder populair waren.
• De autonome taakgroep
• Het zelfsturende team
• Het resultaatverantwoordelijke team
In alle gevallen gaat het steeds om eigenaarschap en verantwoordelijkheid, het samenbrengen van disciplines en minder directe sturing.

Misvattingen over teams - Er zijn allerlei fantasieën over teams die niet altijd terecht zijn, zoals:
• in een team telt het individu niet meer
• in een team ben je vrienden van elkaar
• in een team moet je alles tegen elkaar zeggen
• in een team moet je het altijd met elkaar eens zijn
• in een team heb je geen leiding nodig

Copyright 2009 Martijn Vroemen